Sẽ về chứ. Nhưng sẽ âm thầm thích 1 mình ngắm trường =D. Liệu có học chui được không nhỉ