Đừng "sáng tạo" những cái đã có! Prodic No.1 rồi. Có chăng thì nghiên cứu bổ sung thêm.