How to express indifference?

Trong tiếng Anh giao tiếp, đôi lúc trong một cuộc trò chuyện bạn cảm thấy câu chuyện đang đi theo hướng bạn không quan tâm hay thích thú và bạn muốn bày tỏ sự thờ ơ của mình trong cuộc trò chuyện đó. Sau đây sẽ là một số cách thức rất hay để bạn có thể bày tỏ sự thờ ơ của mình:

Expressing indifference
 • So what?
 • Who cares!
 • I don’t care!
 • It’s all the same to me.
 • I have no preference.
 • I suppose so.
 • I don’t mind.
 • It doesn't matter to me
 • Whatever (you want).
 • Whatever you do?
 • I don’t mind.
 • It’s your decision.
 • Who knows!
 • Why should I care?
 • It makes no difference to me.
Mong rằng bài học hôm này hữu ích cho các bạn. Theo dõi các cách học tiếng anh giao tiếp tiếp theo của Pasal nhé!