Hiện tại, vì nhiều lý do nên chưa thể tạo ra box về các chuyên ngành hẹp. Do đó, BQT box ĐTVT tạm thời tạo box KHOA HỌC - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐTVT để mọi người có nơi trao đổi các vấn đề khoa học nghiêm túc.

Vì lý do khoa học, do đó hiện tại, Box để chế độ kiểm soát rất sát sao các bài viết. Do đó, các bài viết khởi đầu chưa được hiện lên ngay mà còn chờ mods thông qua xét duyệt. Các bài trả lời thì sẽ được hiện lên ngay nhưng sẽ bị delete thẳng tay nếu có xu hướng chát-chit hoặc đi lệch với chủ đề đặt ra.

Rất mong các bạn tham gia tích cực góp phần tạo ra một cộng đồng các nhà khoa học thuộc lĩnh vực ĐTVT thật sự sôi nổi trên BKF.

Thân,
Binhjuventus