Expressing shock and disbelief

Trong quá trình học tiếng Anh giao tiếp có khi nào các bạn thấy thật khó để diễn tả cảm xúc đang tệ của mình trong một vài tình huống đặc thù chưa, như là khi thấy một vụ tai nạn hoặc khi nhận được một tin tức buồn chẳng hạn.


Đây là danh sách một số cách thông thường có thể giúp bạn diễn tả được cảm xúc của mình nhé.

Shock:
 • I was shocked to hear...
 • I was stunned by...
 • I was taken aback by...
 • It's unbelievable.
 • It's incredible.

Examples:
 • I was shocked to hear the news.
 • I was stunned / taken aback by the news.
 • I was completely taken aback by his behavior.
 • I was just stunned by her clothes.
 • The news came as a complete shock.
 • We're all in complete shock.

Disbelief:
 • I (just) can't believe…
 • I (just) can't imagine…
 • It's unbelievable.
 • It's incredible.
Examples:
 • I just can't believe he won the race.
 • It's unbelievable that they got married.
 • I just can't imagine they were able to get along with each other.

Bài học này có giúp được gì cho bạn không, nếu bạn quan tâm thì hãy thường xuyên theo dõi các cách học Tiếng anh giao tiếp cơ bản của Pasal nhé!