Giới từ đứng trước danh từ.
Nhiều người thường hay sử dụng những giới từ như ‘the’, ‘or’, ‘a’, ‘an’ theo 1 thói quen mà quên mất rằng chúng có quy tắc sử dụng riêng. Lỗi này thậm chí còn thường xảy ra với người bản địa. Vì vậy, hãy nghĩ kỹ trước khi sử dụng những từ trên trong câu.
Sở hữu của số nhiều.
Người học tiếng anh cũng thường hay nhầm lẫn giữa cách viết sở hữu của số ít và số nhiều vì chúng chỉ đổi chỗ cho nhau mà thôi.
Với dạng sở hữu của số nhiều, ta chỉ cần thêm dấu nháy (‘) sau từ dưới dạng số nhiều. Ví dụ: the brothers’ bike.
Trong khi với sở hữu số ít, ta lại thêm (‘s) sau từ. Ví dụ: My cat’s toy
Những từ không đếm được
1 gia đình (family), 1 nhóm (group) là tập hợp của 1 nhóm người nhưng vẫn có thể được dùng dưới dạng số ít. 1 số những từ khác dễ gây nhầm lẫn như ‘advice’, ‘news’, ‘garbage’,’water’, vân vân.

Nhầm lẫn giữa ‘On time’ và ‘In time’
‘On time’ có nghĩa là đúng giờ
Ví dụ: I get to work on time. I am never late
‘In time’ trược 1 hạn chót hoặc 1 khoảng thời gian giới hạn
Ví dụ: I got to the bus stop in time. The bus was just about to leave

Kết thúc câu với từ viết tắt.
CÂU SAI:
- A: Are you happy?
- B: Yes, I’m
CÂU ĐÚNG:
- A: Are you happy?
- B: Yes, I am

Đếm những danh từ không thể đếm được

CÂU SAI: I bought three breads
CÂU ĐÚNG: I bought three loaves of breads
Không thêm ‘s’ khi nói về người thứ 3

Khi nói về người thứ 3 trong câu, phải luôn nhớ thêm ‘s’ và sau động từ. Tuy nhiên, rất nhiều người học tiếng anh thường không nhớ thêm ‘s’ vào động từ.

Ví dụ:
CÂU SAI: He play football
CÂU ĐÚNG: He plays football
Lỗi chia từ.

Rất nhiều người khi học tiếng anh thường gặp những lỗi chia từ cơ bản, lỗi thường hay mặc phải nhất đó chính là sử dụng động từ trong những trường hợp phải sử dụng danh động từ.

Ví dụ:
CÂU SAI: We enjoy to watch the TV on an evening

* Động từ ‘to watch’ phải được chia dưới dạng danh động từ

CÂU ĐÚNG: We enjoy watching the TV on an evening
Nhầm lẫn giữa ‘would like’ và ‘like’
‘We would like to go swimming’: Chỉ 1 hành động mà bạn muốn làm, muốn hoàn thành ở trong tương lai
‘We like to go swimming’: Chỉ 1 việc mà bạn thích làm tỏng cuộc sống hàng ngày, như 1 sở thích
Phó từ và tính từ
Nhầm lẫn phó từ và tính từ là 1 lỗi rất hay gặp phải khi học tiếng anh.
‘Well’ là phó từ, ‘Good’ là tính từ.

Vì vậy, ta phải nói ‘We ran well’ và ‘’Your run was good’. Cũng như ta phải nói ‘The test was good’ nhưng phải là ‘ went well’
Hãy sử dụng những thành ngữ này để cho câu nói của mình thêm sinh động nhé! Mong rằng bài học hôm này hữu ích cho bạn. Theo dõi các cách học tiếng anh giao tiếp tiếp theo của Pasal nhé!