Trong quá trình rèn luyện Tiếng Anh giao tiếp của mình, các bạn sẽ cần phải có những cuộc hội thoại với những người bạn mới hay người nước ngoài để nâng cao lên trình độ của bản thân mình. Bên cạnh ấn tượng ban đầu là vẻ ngoài hay cử chỉ thân thiện thì một lời giới thiệu hay cũng sẽ góp phần quan trọng để cho cuộc hội thoại của bạn diễn ra được như ý.GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN HAY BẠN BÈ
Có rất nhiều cách để các bạn mởi đầu cuộc hội thoại.
Introducing yourself:
 • My name is ...
 • I'm ....
 • Nice to meet you; I'm ...
 • Pleased to meet you; I'm ...
 • Let me introduce myself; I'm ...
 • I'd like to introduce myself; I'm ...
Introducing others:
 • Jack, please meet Nicolas.
 • Jack, have you met Nicolas?
 • I'd like you to meet Liza.
 • I'd like to introduce you to Betty.
 • Leila, this is Barbara. Barbara this is Leila.

Một số câu trả lời khi giới thiệu bản thân hay bạn bè:
 • Nice to meet you.
 • Pleased to meet you.
 • Happy to meet you.
 • How do you do?

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:


- Khi giới thiệu bạn hay một ai khác trong một tình huống cần sự trang trọng, hãy sử dụng tên họ đầy đủ của bạn (Eg: I'm Alex Litterman.)
- "How do you do?" đó không thực sự là một câu hỏi, trong khi giới thiệu nó đồng nghĩa với "Hello".

Để tham khảo các bài học khác, mọi người có thể vào mục Cách học Tiếng Anh giao tiếp trên trang chủ của PASAL.