Trong nền kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển hiện nay, cho dù là một người mới chân ướt chân ráo tiếp cận ngành thu mua, hay một nhà đàm phán dạn dày về kinh nghiệm, thì một góc nhìn toàn diện về những vấn đề cơ bản trong thương lượng, đàm phán sẽ giúp nâng cao kỹ năng mua hàng của bản thân rất nhiều. Do đó, buổi thuyết trình "Negotiation Skill and Techniques for Procurement Professionals" lần này sẽ cung cấp một tổng quan về quá trình thương lượng, đàm phán, giai đoạn tiền kế hoạch, những sự chuẩn bị tất yếu, phương pháp và kỹ thuật đàm phán, thương lượng nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Tất cả những thông tin được sử dụng trong bài nói lần này đều dựa trên các tài liệu và khuyến nghị cung cấp bởi Viện Quản lý Cung Ứng và dựa theo kinh nghiệm cá nhân thực tiễn. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để hỏi từ các chuyên gia có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực trên, cũng như là cơ hội mở rộng mối quan hệ cá nhân với nhiều chuyên gia khác trong ngành mua hàng.

HÃY THAM GIA CÙNG VỚI CHÚNG TÔI!


Đăng ký ngay tại link sau: https://goo.gl/8x4je7
Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu
Ngày: 26 Tháng 9 năm 2015
Thời gian: 8:00-110
Vào cửa miễn phí

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo
Điện thoại: +84 (08) 22 494 241
Email: apics@cel-consulting.com