1/Iris 1-Mật danh Iris 1(2010)
Click để xem (close)

2/IRIS 2 - Mật Danh Iris 2(2013)

Click để xem (close)

3/Jang Ok Jung Lives In Love-Jang Ok Jung Sống Để Yêu(2013)

Click để xem (close)

4/May Queen-Nữ hoàng tháng 5(2013)
Click để xem (close)


5/GAKSITAL-Briadal Mask(2012)
Click để xem (close)


6/Warrior Baek Dong Soo-Động siêu phục thù(2011)
Click để xem (open)


7/Five fingers-Năm ngón tay (2012)
Click để xem (close)

8/Daepungsu/대풍수 - Đại Phong Thủy(2012)
Click để xem (close)Từ tập 1-27:

http://www.fshare.vn/folder/TPKKGXX01T

Từ tập 28-35:
http://www.fshare.vn/folder/T71JM4YF7
Lưu ý: Tất cả các phim đều đã có sub việt sẵn bên trong

Phim Hàn đặc sắc được cập nhật Tại đâyNguồng ITZone.vn