Do tuyển sinh bằng xét tuyển nên chất lượng đầu vào có sự khác nhau mà thời gian học tập tại các trường trung cấp y khoa y dược hay y tế Hà Nội được rút ngắn hoặc tăng lên phù hợp
Chất lượng xét tuyển đầu vào khác nhau

Không giống như việc xét tuyển đại học hay cao đẳng có mức điểm sàn thì các Trường trung cấp Y dược tại Hà Nội lại có cách tuyển sinh khác biệt, đó là sử dụng học bạ. Vì thế mà chất lượng học viên đầu vào sẽ không giống nhau. Từ đó mà các Trường đã xây dựng lên chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng để làm sao tối ưu được thời gian học tập nhất cho học viên.

Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo tại các Truong trung cap Y duoc Ha Noi không giống nhau mà được điều chỉnh dựa vào trình độ đầu vào khi xét tuyển. Cụ thể như sau:
- 10 tháng: hệ học văn bằng 2 chuyển đổi – áp dụng cho những ai đã tốt nghiệp từ các trường thuộc khối ngành sức khỏe trình độ trung cấp trở lên
- 12 tháng: hệ học văn bằng 2 - áp dụng cho những ai đã tốt nghiệp từ các trường không thuộc khối ngành sức khỏe trình độ trung cấp trở lên
- 24 tháng: hệ chính quy – áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT
- 27 tháng: áp dụng cho đối tượng chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã hoàn thành xong chương trình đào tạo lớp 12
- 36 tháng: áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo trung cấp y phụ thuộc chất lượng đầu vào

Điều chỉnh thời gian học tập phù hợp

Từng hệ đào tạo sẽ có thời gian học tập khác nhau. Lý do bởi có những kiến thức người học đã học rồi như quân sự, chính trị, quốc phòng… thì sẽ không bắt buộc học lại tại các Trường trung cấp y tế Hà Nội nữa.
Và ngược lại ví dụ như những thí sinh khi tham gia tuyển sinh trung cấp Y 2015 mới chỉ học hết lớp 9 thì sẽ phải học thêm 1 năm kiến thức bổ túc văn hóa để hoàn thành chương trình THPT theo quy định của bộ GD-ĐT.