Chúng tôi là những người đang đi làm ở các công ty như FPT,Gameloft, Axon Active,Viettel ... Chúng tôi đang có mở một số lớp dạy online về lập trình Android cho những sinh viên muốn tìm hiểu về lập trình trên thiết bị di động. Nếu các bạn có hứng thú có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mail : doanit.com@gmail.com . Cam kết, kết thúc khóa học, các bạn có thể làm được một số ứng dụng tiêu biểu để đưa lên "google play store", hoặc có thể đi làm ở các doanh nghiệp như Gameloft,FPT... Một lớp học chỉ có tối đa 6 người. Ưu tiên cho những người đăng ký sớm.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm.