Đa số trong các bạn bước vào cánh cổng đại học với tâm thế như thế nào


Mang theo hành trang và tâm thế của kẻ chiến thắng và đắm mình trong đó hết 4 năm đại học.
Hay bạn sẽ sớm tỉnh ngộ sau một giấc mơ dài thật dài như truyện cổ nào
Xem và cảm nhận nhé các các bạn Tân Sinh viên thân mến ^^


Đây cũng là một lời khuyên cho tân sinh viên nhé