quả thật box ĐTVT của BKF mở ra là rất mạnh rồi nhưng tụi em ( chỉ là những sinh viên K48 ) thành lập 1 forum mới về ĐT là http://dientubachkhoa.com , do các thành viên mới vào nên chưa hiểu biết lắm về điện tử nên mong các đàn anh của Bách Khoa sang chỉ giáo :biggrin: cũng như những sinh viên mới có thể tìm hiểu thêm về điện tử ở đây
Không phải tụi em quảng cáo mong các đàn anh sang thực sự giúp đỡ tụi em nhiệt tình