Mình xin chia sẻ trang vietjack.com cung cấp loạt bài hướng dẫn về Hệ điều hành, mạng máy tính, công nghệ internet, và các ngôn ngữ lập trình và công nghệ khác như C, Java, bài tập Java, HTML, JSP, JavaScript, HTML, Servlet, jQuery, ... từ cơ bản tới nâng cao, một cách có hệ thống, với nhiều ví dụ minh họa.
Link tài liệu Hệ điều hành là: http://vietjack.com/operating_system/index.jsp
Link tài liệu Mạng máy tính là: http://vietjack.com/data_communicati...work/index.jsp
Link tài liệu C là: http://vietjack.com/cprogramming/index.jsp
Link cho Java là: http://vietjack.com/java/index.jsp
và nhiều nguồn tài liệu khác trên http://vietjack.com/
Chúc các bạn học tốt!
<Nếu thấy bổ ích, mong bạn ủng hộ và chia sẻ. Thanks!>