Mới đây một thành viên của XDA đã đăng tải vài hình ảnh Google Play được cài đặt và sử dụng trên Windows 10 Mobile. Hiện người này đang nghiên cứu và chưa cung cấp cách làm. Hy vọng sẽ sớm làm được để có thể cài trực tiếp nhiều ứng dụng android hơn.

Tham khảo thêm:

Diễn đàn sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thêm thông tin.