Như tiêu đề
đăng kí học thôi mà phải khổ sở quá =.=
Nếu nâng cấp được thì có phải sv sẽ đỡ phải canh chừng, rình rập mệt mỏi thế này không
haiz