co ai biết thiết kế chấn lưu điện từ và bộ mồi điện tử cho điền cao áp natri ko:biggrin: