1. Hãyphântíchcácnhântốchínhảnhhưởngtớ ichấtlượngchuyểnmạch? các bạn giúp mình với