Xin chào các đại ca/ đại tẩu. Đệ tên là Tú. Điểm xét tuyển của tiểu đệ vào KT 228,875, và hiện tại đệ đang có mục tiêu nhắm vào các chương trình chất lượng cao cntt.

Mấy ngày vừa rồi đệ cũng đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin hay ho về ba lớp: KSTN, Việt Nhật và c.trình ICT. Tiểu đệ lập topic này nhằm nhờ vả các huynh đi trước xác nhận giùm đệ một vài cái thông tin về những lớp này. Đệ hứa sau này vào trường nếu gặp sẽ hậu taaaaaaạ* Về lớp KSTN:

- Có phải học bổng của lớp KSTN đều tập trung vào diện sau đại học không? Trong khi mục tiêu của đệ là bay được trong năm 2 đến năm 3 cơ.
- Trường hợp nếu có anh bay được ra khỏi VN, thì là do học bổng (hb) của trường hay do hb ngoài tự kiếm được? (hồ sơ đẹp, có thành tích giải quốc gia, quốc tế từ cấp 3, ...)
- Về chính sách ưu tiên, những sinh viên học top cao của lớp, có được hỗ trợ gì hơn so với sinh viên top cao lớp đại trà?
- Vào đây học nhiều, có startup sớm được không ạ? Đệ muốn startup về mảng viết game .


* Về lớp Việt Nhật:

- Năm 2014 dự án HEDSPI hết mất rồi, tức là sinh viên lớp này không được hỗ trợ hb sang Nhật nữa. Em chỉ biết mỗi con đường khác là kiếm hb MEXT nữa thôi, liệu các ca có thể khai sáng cho em thêm một số con đường khác không?
- Bây giờ c.trình Việt Nhật chuyển giao lại cho Việt Nam rồi, vậy là c.trình học hiện tại không phải trực tiếp do Nhật quản lý nữa ạ? Kỹ sư ra trường liệu còn đạt chuẩn quốc tế nữa không?
- Tương tự về chính sách ưu tiên, những sinh viên học top cao của lớp, có được hỗ trợ gì hơn so với sinh viên top cao lớp đại trà?


* Về lớp ICT:

- Đệ nghe phong phanh là lớp này đang nhận được thêm nguồn đầu tư từ trường. Điều đó có đồng nghĩa với việc những năm sau lớp này có nhận được nhiều cơ hội học bổng không?
- À, hai lớp ICT và Việt Nhật đều xét điểm Tiếng Anh đầu vào. Vậy nếu đệ có IELTS ổn ổn rồi thì có thể đăng ký xét chứng chỉ IETLS để đảm bảo chắc chắn là đỗ hai lớp này không?
- Những sinh viên học top cao của lớp, có được hỗ trợ gì hơn so với sinh viên top cao lớp đại trà?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uầy, đệ tự nhận thấy mình hỏi nhiều ghê ... Đại ca hay đại tẩu nào mà trả lời tầm 2 3 câu thôi là đệ đã cảm kích rồi .
Hóng sự chỉ bảo của các ca/tẩu đó. Đệ cảm ơn