Có anh chị nào học chương trình tiên tiến y sinh cho em hỏi tí: Mình học chương trình đấy có vất hơn các khoa khác không vì em thấy trên thông báo học tiếng anh ngay từ năm nhất?