mãi đến bây giờ mới phát hiên ra forum bk,yội lỗi quá.mọi ng` vào dây nói chuyện cho vui sau khi học hành căng thẳng nhá.
đố mọi ng` tui là ai he