Vietnamworks.com tổ chức hội thảo “Năng cao kỹ năng phỏng vấn” và tặng quà USB tại khách sạn Hilton. Thông tin chi tiết:
http://www.vietnamworks.com/jobseekers/sendfriend.php?spage=point&uid=150487&ucode=437766 f28fadc742fb05e7a25f4b0207
Mời các bạn tham gia