Phần mềm eWORK được xây dựng và phát triển dựa trên các số liệu, công việc thực tế, tổng hợp và liệt kê những thiết bị cần thiết cho việc tham chiếu như: tính toán công suất ĐIỆN, chọn lựa DÂY DẪN ĐIỆN, tính sụt áp, điều hòa không khí, PCCC,.. và đưa ra các dữ kiện cụ thể.
Có thể mô tả ngắn gọn các chức năng chính của Phần mềm:
1) Công suất điện:
- Tính toán công suất điện;
- Tính chọn công suất tụ bù (KVAr);
- Tính dòng ngắn mạch;
- Lựa chọn MCB, MCCB.
2) Dây dẫn:
- Lựa chọn dây dẫn điện;
- Chọn dây dẫn điện theo phương cách lắp đặt cụ thể;
- Kiểm tra điều kiện phát nóng của dây dẫn;
- Tính sụt áp trên đường dây.
3) Máy lạnh:
- Tính chọn công suất máy lạnh;
- Tra ống đồng máy lạnh;
- Tính toán thoát gió thải;
- Chuẩn đoán lỗi hệ thống VRV.
4) PCCC:
- Tính hệ thống chữa cháy vách tường;
- Hệ thống chữa cháy tự động;
- Tính chọn máy bơm chữa cháy.
5) Catalog và Tiêu chuẩn;
- Tổng hợp các thiết bị, số liệu cơ bản;
- Biên soạn các nghị định - tiêu chuẩn giúp bạn có cái nhìn khái quát;
- Dễ dàng cập nhật, bổ sung thêm các tiêu chuẩn, tài liệu chuyên ngành khác.
6) Thống kê và tạo file báo cáo:
- Liệt kê các số liệu đã tính toán, tên dự án, thời gian,.. giúp bạn tham khảo đối chiếu dễ dàng.
Và nhiều tính năng sẽ cập nhật cho những phiên bản tiếp theo.Link tải trực tiếp: Phần mềm tính công suất điện | Facebook