Xin các bạn cho ý kiến về nhạc trẻ Việt Nam hiện nay.
Rất mong các bạn tham gia để chúng ta có cái nhìn một cách biện chứng về làn sóng nhạc trẻ Việt Nam hiện nay.