Thật là vô nhận đạo bọn Đài Loan.

Không hiểu chính phủ VN ở đâu mà để cho dân chúng bị lừa đảo như thế. Một thảm trạng chỉ có xảy ra cách đây 100 năm thôi.

Bạn hãy copy và paste vào IE / Firefox mà xem nhé


http://www.mautam.org/diendan/viewtopic.php?t=6952