Giáo trình Hệ chuyên gia Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Bao gồm các kiến thức về quản trị tri thức, mô tơ suy diễn, prolog....
Một vài kiến thức liên quan tới thi cuối kỳ.
Link download : Giáo trình hệ chuyên gia