Có bác nào phân tích hộ mình không ạ. câu hỏi cụ thể như sau
Phân tích, đánh giá hiện tượng thay đổi áp suất trên đường nạp và đường thải (vị trí trước và sau xi lanh -1 tương ứng điểm đo MP3 và MP4 trên mô hình động cơ D240) trong phần kết quả mô phỏng động cơ D240 bằng phần mềm Boost. thank's các bác nhiều. Email của mình: lylhkl@gmail.com