1. Tên dự án: Hệ thống giám sát truy nhập mạng HoneyPot

2. Định hướng cho thành viên tham gia:
• Nghiên cứu, triển khai hệ thống Honeypot
• Nghiên cứu các phương thức tấn công và phòng chống trên thiết bị mạng và trên các hệ điều hành, ứng dụng server
• Tìm hiểu và thi các chứng chỉ lien quan đến bảo mật (CCSP, Security+…)

3. Yêu cầu:
• Sinh viên năm thứ 3, 4 tại các trường ĐH
• Đam mê, yêu thích và có cam kết với công việc nghiên cứu về bảo mật
• Ngoại ngữ tiếng Anh tốt (có khả năng trao đổi qua email, điện thoại với các chuyên gia nước ngoài)
• Căn bản về Networking
• Có hiểu biết căn bản về hệ điều hành Linux/Windows
• Có khả năng lập trình với ngôn ngữ C, PHP, Perl
• Kỹ năng nghiên cứu và làm việc theo nhóm, độc lập tốt.

4. Liên hệ
• Gửi CV (có mô tả về kinh nghiệm, chứng chỉ, khả năng bản thân…) về địa chỉ email: thuctap@bkacad.com
• Hạn cuối nhận yêu cầu: 31/8/2006
• Tham khảo website: http://www.bkacad.com/articles.asp