Các a/c cho em hỏi với, cách để tính lực kẹp (theo hướng mũi tên) để khoan lỗ ở giữa thì tính như thế nào vậy ạ? Em không hiểu lắm về lực kẹp, nên nhờ a,c chỉ dùm với, e xin cám ơn!