Bác nào biết Trường mình bao giờ bán hồ sơ thi cao đẳng Khoa nhắn giúp em với nhé.Hay nhắn giùm em vào số 0953368623.Cảm ơn các bác nhé