Học viện mạng Bách Khoa (BKACAD)- ĐH Bách Khoa HN xin chúc mừng các bạn đã đoạt giải trong kỳ thi vừa qua:

http://www.bkacad.com/news.asp?id=83