Các bạn nào là sinh viên lớp.
THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2 - K44.
cHO MỈNH THÔNG TIN ĐỂ LIÊN HỆ.
mình là: Đỗ Hồng Thịnh - ĐT: 0976664689
THANKS.