• sinhco1

  gửi bởi Đăng tin ngày 11-08-2011 01:10 PM  Kỹ thuật cơ khí 0.96 -> 1,26 (NV2)->1,56 (NV3)

  Kỹ thuật Cơ điện tử 2.92

  Kỹ thuật Cơ khí động lực 1,56->1,86

  Kỹ thuật Hàng không 0,69 -> 0,99

  Điện (chưa phân ngành) 1,31->1,61->1,91 (2.1 K54)

  Điện tử-Viễn thông0,74 -> 1,04 (2.31 K54 ko xét nguyện vong 2) -> cảnh cáo học tập cũng đỗ ->4 môn tính điểm có hai môn trượt

  Công nghệ Thông tin - Truyền thông (chưa phân ngành) 2.29

  Kỹ thuật Hóa học1,56

  Kỹ thuật ...
 • Lời Hay, Ý Đẹp • Diễn đàn các Khoa/ViệnAbout svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube