THƯ VIỆN SỐ ® svBK.vn

THƯ VIỆN SỐ ® svBK.vn
Category Description Files
Mẫu đơn, thông tin đào tạo Các mẫu đơn chuẩn, thông tin về các chương trình đào tạo. 10
Đề thi Đề thi các học phần 6
Giáo trình đại cương (Tài liệu năm thứ nhất + năm thứ 2 học chung) 19
NN1. CƠ KHÍ-ĐỘNG LỰC-NHIỆT LẠNH ME-Cơ khí | ITE-Cơ khí động lực | HE-Nhiệt lạnh 4
NN2. ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-CNTT-TOÁN TIN EE-Điện | ET-Điện tử viễn thông | IT-Công nghệ thông tin | MI-Toán tin ứng dụng 194
NN3. HÓA-SINH-THỰC PHẨM-MÔI TRƯỜNG CH-Công nghệ hóa học | BF- Công nghệ sinh học và Thực phẩm | EV- Công nghệ môi trường 8
NN4. DỆT MAY-VẬT LIỆU-SP KỸ THUẬT TEX-Dệt may & Thời trang | MSE-Công nghệ vật liệu | ED-Sư phạm kỹ thuật 1
NN5. VẬT LÝ KỸ THUẬT-KT HẠT NHÂN PH-Vật lý kỹ thuật | NE- Kỹ thuật hạt nhân 0
NN6. KINH TẾ QUẢN LÝ EM-Kinh tế quản lý 1
NN7. Tiếng Anh chuyên ngành KH, KT và CN FL-Faculty of Foreign Languages (FoFL) 3
Đồ án, báo cáo, BTD Đồ án môn, đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực tập, bài tập dài các môn. Dành cho sinh viên tham khảo. 295
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 680
Thế giới phần mềm Phần mềm cho dân Bách Khoa. Chú ý không upload phần mềm crack! 5
TÂM HỒN BÁCH KHOA Ebooks, .... 8

Downloads' Statistics

Downloads' Statistics We have 1.264 files in 48 categories.
Downloads' Statistics They have been downloaded 4.294.967.295 times.


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube