Thiên Tình Hận

svbk's hacker - How to completely Remove Windows 8 Desktop Watermark, Hash & Microsoft Confidential

Bầu chọn cho bài này
Làm theo mydigitallife.info và thêm một chút thủ thuật (Vì thực sự là chưa tìm được cách remove được .hash )

Làm như sau:
To remove the rest of the watermarks, use the simple tricks that take advantage of multi-language support. Microsoft inserts the text of the watermarks in shell32.dll.mui file for Windows 8 (in Windows 7 and Windows Vista, it’s user32.dll.mui). By removing such texts, the watermark will be removed too.
 1. Copy the %WinDir%\System32\en-US\shell32.dll.mui file to another folder location (e.g. Desktop) for editing.
 2. Run a Resource Editor (e.g. Resource Hacker).
 3. Open the copied shell32.dll.mui in the Resource Editor.
 4. Go to String Table -> 2070 -> 1033.
 5. Modify the string of the following resource ID so that the new string is just a space (” “): 33107: %wsWindows %ws
  33108: %ws Build %ws
  33109: Evaluation copy.
  33110: For testing purposes only.
  33118: Microsoft Pre-release Windows Operating System

  Note: In Resource Hacker, the string value is enclosed in quotation marks.
 6. Go to String Table -> 3876 -> 1033.
 7. Modify the string of the following resource ID so that the new string is just a space (” “): 62000: Unauthorized use or disclosure in any manner may result in disciplinary action up to and including termination of employment (in the case of employees), termination of an assignment or contract (in the case of contingent staff), and potential civil and criminal liability.
  62001: Microsoft Confidential

  Note: In Resource Hacker, the string value is enclosed in quotation marks.
 8. Compile the script (if applicable) and save the file.
 9. Take ownership and grant full control permissions of %WinDir%\System32\en-US\shell32.dll.mui.
 10. Rename the shell32.dll.mui to shell32.dll.mui.old.
 11. Copy the edited shell32.dll.mui into the %WinDir%\System32\en-US folder. Note: Sometimes Windows may block shell32.dll.mui from been copied. If you can’t get modified shell32.dll.mui to copy into %WinDir%\System32\en-US folder, try the following method:
  Shutdown Windows and boot from a Windows 7 or Windows 8 installation DVD or ISO. Select “Repair your computer”, select the Windows 8 installation, and then open “Command Prompt” window. Use the “copy” command (e.g. copy shell32.dll.mui %WinDir%\System32\en-US) to copy the file over.
 12. Restart the computer.
 13. Type Cmd into Start Search, right click on the Cmd and select Run as Administrator.
 14. Type mcbuilder.exe and press Enter to rebuild MUI cache.
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

 1. Avatar của Thiên Tình Hận
  Kết quả thu được (Còn .hash : .b32615d501a711d0) :  Thủ thuật tạm thời (Làm "biến mất" đoạn mã trên):
  Click chuột phải vào taskbar, ở phần taskbar Properties:
  Nếu tùy chọn "Auto-hide taskbar" chưa được tick chọn, bạn chọn nó, ấn apply, tiếp tục không chọn nữa và ấn apply một lần nữa là ok.
  Nếu tùy chọn "Auto-hide taskbar" đã được tick chọn, bạn bỏ chọn và ấn apply là ok.
  Kết quả:  Riêng mình, quyết định giữ lại đoạn mã hash làm kỷ niệm (thực ra chưa làm mất hẳn được, trừ khi bạn chọn wallpaper chỗ đó màu trắng tinh khôi )


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube