• Học bổng PhD học ngành Telecommunications ở Hàn Quốc.

    Hi các bạn học Điện tử Viễn Thông BKHN. Một giáo sư trường Korea Aerospace University (KAU) đang muốn nhận và cấp học bổng PhD cho sinh viên Việt Nam đã có bằng Master Electronics and Telecommunications tính đến thời điểm cuối tháng 5 sang Hàn Quốc học về Electronics and Telecommunications (Ubiquitous Network, Smart TV ...). Bạn nào đã tốt nghiệp Master chuyên ngành Electronics and Telecommunications và muốn tiếp tục học PhD ở Hàn Quốc thì liên lạc với mình càng sớm càng tốt. Contact: anhnt2407@gmail.com. Xin cảm ơn! PS: Nếu bạn thấy có người quen có nguyện vọng và thích hợp với suất học bổng trên thì mong bạn giới thiệu giúp.
    Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Học bổng PhD học ngành Telecommunications ở Hàn Quốc. Gửi bởi anhnt2407 Xem bài gốc


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube