• KH và CN môi trường

  gửi bởi Đăng tin ngày 02-04-2012 11:23 AM

  VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

  Thành lập

  Năm 1984, Trường Ðại học Bách khoa Hà nội đã thành lập một Phòng Thí nghiệm về Công nghệ Môi trường. Phòng Thí nghiệp này đã được nâng cấp thành Bộ môn Công nghệ Môi trường năm 1990 và trở thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường (CEST) năm 1994. Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) được thành lập năm 1998 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, dựa trên nền tảng hiện có của CEST.

  Viện tập trung vào các
  ...About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube