• Lịch đăng ký học phần học kì hè 20113 và kì 1 năm học 2012-2013

  • Sinh viên sẽ đăng ký học phần kì hè 20113:
  Thời gian bắt đầu từ: 16h ngày 21 tháng 3 năm 2012
  Thời gian kết thúc đăng ký: 16h ngày 03 tháng 4 năm 2012
  (SV chú ý: học phí học kì hè sẽ bằng 1,5 lần học phí kì chính)
  Lịch học kì hè kéo dài 5 tuần.
  • Sinh viên sẽ đăng ký học phần kì 1 năm học 2012-2013:
  Thời gian bắt đầu từ: 16h ngày 21 tháng 3 năm 2012
  Thời gian kết thúc đăng ký: 16h ngày 03 tháng 4 năm 2012
  (Chú ý: thời gian đăng ký học phần kỳ hè 20113 và kì 1 năm học 2012-2013 sẽ trùng nhau. Sinh viên cần cân nhắc các học phần trước khi đăng ký.)

  Bài gốc: http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/1440/1/

  ************************

  Chuẩn bị đăng kí thôi anh em
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Lịch đăng ký học phần học kì hè 20113 và kì 1 năm học 2012-2013 Gửi bởi 1973 Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube