• Tổng quan Chương trình giáo dục đại học theo Tín Chỉ

  Dành cho các bạn đã/đang/sẽ học Khoa Kinh tế và quản lý.
  Dành cho các bạn muốn tìm hiểu về Kinh tế và quản lý - ĐHBKHN trước khi chọn ngành/chuyên ngành cho mình.
  .
  .
  I. Tổng quan về các ngành và chuyên ngành đào tạo Kinh tế và Quản trị kinh doanh [Economics and Management]
  -Kinh tế và Quản trị kinh doanh [Economics and Management] FEM
  --Quản trị Doanh nghiệp [Business Administration] QTDN
  --Quản trị Marketing [Marketing] QTMKT
  --Quản lý Công nghiệp [Industrial Management] QLCN
  --Quản trị Tài chính Kế toán [Finance and Accounting] QTTCKT
  --Kinh tế Năng lượng [Energy Economics] KTNL
  .
  Giới thiệu sơ lược về các ngành và chuyên ngành đào tạo/Mục tiêu đào tạo:
  1.Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp
  Những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp sẽ:
  • Có những hiểu biết nền tảng về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và quản trị kinh doanh như là kinh tế học, khoa học quản trị, kế toán, luật kinh doanh, thống kê ứng dụng trong kinh doanh và giao tiếp kinh doanh.
  • Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực chức năng của quản trị kinh doanh như quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị marketing.
  • Hiểu rõ những kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực tổng hợp và mang tính chiến lược của quản trị kinh doanh như quản trị công nghệ, quản trị chất lượng, quản trị dự án và quản trị chiến lược.

  Những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp sẽ có khả năng:
  • Nhận dạng những cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế
  • Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với một doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
  • Lập kế hoạch tác nghiệp và chiến thuật trong các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp như sản xuất, tài chính, nhân lực, marketing cũng như các lĩnh vực hoạt động có tính chất tổng hợp và chiến lược của doanh nghiệp.
  • Tổ chức, thực hiện và kiểm soát các chương trình hành động trong quản trị kinh doanh
  • Hoạt động trong các doanh nghiệp kinh doanh trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực sản phẩm khác
  nhau: hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp cũng như thương mại và dịch vụ.
  • Làm việc cho các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau về quản trị kinh doanh như kế toán, bán hàng,
  marketing, quản trị sản xuất và chất lượng, quản trị tài chính, quản trị nhân lực và quản trị dự án.
  2.Chuyên ngành Quản trị Marketing
  Những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Marketing sẽ có được:
  • Những hiểu biết nền tảng về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và quản trị kinh doanh như là kinh tế học, khoa học quản trị, kế toán, luật kinh doanh, thống kê ứng dụng trong kinh doanh và giao tiếp kinh doanh.
  • Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về marketing trong các lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, khách hàng công nghiệp, dịch vụ; marketing trong nước và quốc tế, thu nhập và xử lý dữ liệu marketing và lập kế hoạch marketing.

  Những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Marketing sẽ có khả năng:
  • Phân tích hoạt động marketing của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh, nhận dạng được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với doanh nghiệp.
  • Thiết kế các nghiên cứu marketing và chương trình thu thập dữ liệu marketing hiệu quả cho doanh nghiệp.
  • Lập kế hoạch marketing cho doanh nghiệp.
  • Hoạt động trong các doanh nghiệp kinh doanh trong nước và quốc tế
  • Hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, thương mại và dịch vụ.
  • Làm việc cho các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau về marketing, từ đại diện bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên nghiên cứu thị trường, người phát triển sản phẩm, nhà quản trị bán hàng, nhà quản trị thương hiệu, nhà quản trị quảng cáo và truyền thông marketing và nhà quản trị marketing.
  3.Chuyên ngành Quản lý Công nghiệp
  Đào tạo những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ làm công tác quản lý quá trình công nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan đến hoạt động này.
  Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Công nghiệp có khả năng:
  • Lập, phân tích và quản lý các dự án công nghiệp.
  • Quản lý quá trình sản xuất công nghiệp (hoạch định chiến lược, lập kế hoạch sản xuất, tổ chức thực hiện và kiểm tra)
  • Quản lý chất lượng sản phẩm
  • Quản lý và tổ chức nhân sự

  Người tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Công nghiệp có thể làm việc tại:
  • Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh công nghiệp
  • Các Bộ ngành công nghiệp (Thực phẩm, dệt may, điện tử, xây dựng, cơ khí...)
  • Các cơ quan quản lý Nhà nước
  • Giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng
  • Tiếp tục theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ
  4.Chuyên ngành Quản trị Tài chính Kế toán
  Chuyên ngành Quản trị Tài chính - Kế toán cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế toán, ngân hàng và quản lý tài chính bao gồm:
  • Hệ thống kế toán và các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp và các tổ chức.
  • Hệ thống ngân hàng và nghiệp vụ của các ngân hàng.
  • Phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp, lựa chọn và quyết định cơ hội đầu tư, tổ chức huy động vốn, phân phối thu nhập và tái đầu tư.
  Những người tốt nghiệp chuyên ngành có thể hoạt đông trong các doanh nghiệp, các tổ chức và các định chế tài chính với tư cách là chuyên viên kế toán, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên ngân hàng, chuyên gia kinh doanh bất động sản, chuyên gia môi giới và tư vấn về chứng khoán và đầu tư tài chính và chuyên gia bảo hiểm.
  5.Chuyên ngành Kinh tế Năng lượng
  Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế năng lượng sẽ:
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt
  • Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật.
  • Nắm vững những kỹ năng chuyên sâu về kinh tế năng lượng

  Những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế năng lượng sẽ có khả năng:
  • Hoạch định chiến lược phát triển các doanh nghiệp năng lượng.
  • Lập kế hoạch điều độ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành năng lượng.
  • Lập dự toán các công trình đầu tư xây dựng trong ngành năng lượng.
  • Có khả năng thực hiện các chức năng như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.
  • Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp nhà nước tập thể và tư nhân thuộc chuyên ngành sản xuất kinh doanh năng lượng ngành, tư vấn thiết kế xây dựng năng lượng, các ban quản lý các công trình năng lượng.
  /Xong phần tổng quan/ mục tiêu đào tạo
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: [Khoa Kinh tế và quản lý] <Tổng quan> Chương trình giáo dục đại học theo Tín Chỉ Gửi bởi Thiên Tình Hận Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube