• Cơ bản: Thực hành Đo diode chỉnh lưu

  Cơ bản: Thực hành Đo diode chỉnh lưu

  Đo kiểm tra cầu Đi ốt chỉnh lưu (không cắm điện)
  • Chỉnh đồng hồ ở thang X 1 Ω
  • Đo vào hai đầu các đi ốt, đảo chiều que đo- Nếu đo thấy một chiều lên kim, đảo chiều que đo thấy không lên kim => là đi ốt tốt
   - Nếu cả hai chiều đo kim lên hết thang đo (=0Ω ) là đi ốt bị chập
   - Nếu cả hai chiều đo không lên kim => là đi ốt bị đứt
  Đo kiểm tra các đi ốt trong cấu đi ốt chỉnh lưu
  Kết quả đo ở trên cho thấy.
  - Đi ốt D1 bình thường
  - Đi ốt D2 bị chập
  - Đi ốt D3 bị đứt
  Nguồn: hocnghe.com.vn
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Cơ bản: Thực hành Đo diode chỉnh lưu Gửi bởi acupcoffeelove Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube