• Ubuntu: Hướng dẫn kích hoạt file .htaccess trong Apache

  Hì hì, hôm nay hí hoáy làm theo bài này để kích hoạt .htaccess nhưng đến lúc thử viết lại đường dẫn bằng .htaccess thì lại không được. Cứ tưởng là chưa kích hoạt được .htaccess nhưng thật ra là kích hoạt được rồi và lỗi là do mình chưa enable mod_rewrite của apache.

  Để kích hoạt file .htaccess trong Ubuntu (và các hệ điều hành dựa trên Debidan) các bạn gõ:

  sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default
  >_


  Kéo xuống, cho tới khi bạn nhìn thấy , hãy thay đổi AllowOverride None thành AllowOverride All:


  Lưu file này lại và restart apache bằng lệnh sau:

  sudo /etc/init.d/apache2 restart
  >_


  Đến đây bạn mới kích hoạt được file .htaccess nhưng chưa dùng được mod_rewrite, bạn phải enable mod này bằng lệnh sau:

  sudo a2enmod rewrite
  >_


  Rồi, để mod này hoạt động bạn phải restart lại apache (lệnh đã giới thiệu ở trên rồi nhé ).

  Bây giờ bạn hãy tạo thử file .htaccess trong thư mục test để thử xem, file .htaccess có nội dung như sau:

  Mã:
    Options +FollowSymLinks
    RewriteEngine On
    RewriteBase /
    RewriteRule (.*) http://google.com/$1 [R=301,L]
  Sau đó mở trình duyệt và gõ http://localhost/test xem có chuyển sang Google không nhé )

  Chúc vui vẻ

  Nguồn tham khảo:

  1973 (BKF)
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Ubuntu: Hướng dẫn kích hoạt file .htaccess trong Apache Gửi bởi 1973 Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube