• Các câu lệnh chạy từ Run và Command Prompt trên Windows [và hơn nữa]

  Sau một thời gian lâu dài sử dụng Windows, mình cũng đã tập hợp được một số câu lệnh chạy từ Run (Windows + R) hoặc Command Prompt ( Windows + R: gõ cmd). Hôm nay tổng hợp lại cho các bạn chưa biết:
  Các lệnh chạy từ Run:
  Mã:
  tắt máy tính tự động: shutdown -s -t xxx ( với xxx là số giây)
  tự động khởi động lại máy tính: shutdown -r -t xxx
  tắt máy tính và để lại lời nhắn: shutdown -s -t xxx -c "Viết lời nhắn tại đây"
  xóa lệnh shutdown phía trên: shutdown -a
  Mở các ứng dụng và các công cụ quản lý:
  Mã:
  Mở Firefox: firefox
  Mở Chrome: chrome
  Mở Notepad: notepad
  Mở wordpad: write
  Mở Paint: mspaint
  Mở Word: winword
  Mở Power Point: powerpnt
  Mở Excel: excel
  Mở Add and Remove Program: appwiz.cpl
  Mở phần chỉnh chuột: main.cpl
  Mở thư mục Fonts: fonts
  Mở Internet Explorer: iexplore
  Mở System Properties: sysdm.cpl
  Mở Computer Management: compmgmt.msc
  Mở Disk Management: diskmgmt.msc
  Mở System Configuration: msconfig
  Mở Device Management: devmgmt.msc
  Mở Services: services.msc
  Mở máy tính có sẵn: calc
  Mở command prompt: cmd
  Mở Task Manager: taskmgr
  Các lệnh dos chạy trên command prompt:
  Mã:
  xem các thư mục và tệp tin hiện tại: dir
  chuyển thư mục: cd <ten thu muc>
  quay về thư mục trước: cd..
  quay về thư mục gốc: cd\
  đổi tên tệp: ren <tên cũ> <tên mới>
  sao chép tệp hoặc thư mục: copy <duong dan ten tep cu> <duong dan ten tep moi>
  xóa thư mục: rd <ten thu muc>
  tắt một ứng dụng: taskkill /f /im <tên ứng dụng>. VD muốn tắt chrome gõ taskkill /f /im chrome.exe
  gia hạn thời gian dùng thử windows 7: slmgr -rearm
  ẩn thư mục: attrib +h <ten thuc muc hoac tep tin>
  còn nhiều lắm nhưng tạm thời chưa nhớ ra hết

  với mấy cái trên ta có thể làm mấy trò hay ho như tạo thành một tập tin thực thi gửi cho bạn bè qua nick yahoo:
  vd: tạo lệnh shutdown gửi cho bạn với lời đe dọa: máy tính bạn đã bị nhiễm virus và sắp nổ tung : vào notepad gõ lệnh shutdown -s -t 60 -c "máy tính của bạn đã bị nhiễm virus và sắp nổ tung trong vòng 1 phút nữa" và save lại thành đuôi .bat (nếu muốn ngắt lệnh thì gõ shutdown -a) hoặc tắt Windows Explorer taskkill -f -im explorer.exe. Mấy lần thử với mấy đứa gà nó cứ tưởng thật . Xem tệp đính kèm nhé.
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Các câu lệnh chạy từ Run và Command Prompt trên Windows [và hơn nữa] Gửi bởi iexplore Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube