• Danh sách sinh viên nộp đủ/thiếu học phí kỳ 20102 K52-55

  (Tin từ trang CTSV):
  Danh sách các sinh viên đã nộp đủ học phí HK2 năm học 2010-2011 sau khi quét thu đợt 3 ( 17/05/2011):


  Danh sách các sinh viên chưa nộp đủ học phí HK2 năm học 2010-2011 sau khi quét thu lần 3 ( 17/05/2011):
  Các em sinh viên hãy truy cập vào tài khỏan email do Nhà trường cung cấp để tra cứu Danh sách sinh viên chưa nộp đủ học phí HK2 năm học 2010-2011 và xem số tiền phải nộp của đợt quét thu thứ 3.


  Lý do một số sinh viên chưa được quét học phí (mặc dù đã có tài khỏan ATM đúng và có tên trong DS quét thu đợt 3) là vì: số tiền trong tài khỏan chưa khớp với số tiền cần nộp. Do vậy, sinh viên cần ra Ngân hàng để nộp đủ số tiền lệch (còn thiếu) trên vào tài khỏan ATM.

  Thời gian nộp bổ sung số tiền lệch: Trước ngày 24/5/2011.
  Sau ngày này, Nhà trường sẽ tiến hành quét thu bổ sung cho các sinh viên trên.


  Các sinh viên khác (chưa có tài khỏan ATM....) cần tiếp tục mở thẻ và nộp xác nhận thông tin tài khỏan cho Trường để xử lý. Các sinh viên này sẽ bị xem xét kỷ luật theo như đã thông báo.
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Danh sách sinh viên nộp đủ/thiếu học phí kỳ 20102 K52-55 Gửi bởi aDz Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube