• Câu hỏi thi vấn đáp - đáp án môn vi xử lý

  Bộ câu hỏi là của thầy Trọng. Phần trả lời là của mình. Mình sẽ cố gắng post 1 ngày 1-2 câu đều đặn. Mọi người đọc nếu thấy sai sót hay làm rồi thì commen bổ sung nhé.

  Câu 1. Trình bày kiến trúc & nguyên lý hoạt động của máy tính theo Von Neumann. Nêu vai trò của bộ nhớ và CPU trong hệ.
  Nêu cơ chế mà nhờ đó CPU có thể thực hiện lệnh tuần tự.


  #Kiến trúc máy tính theo Von newmann gồm các thành phần sau:


  1. Bộ nhớ: Bộ nhớ máy tính là hệ thống con dùng lưu trữ các chỉ thị của chương trình và dữ liệu sẽ được thực hiện bởi máy tính. Thường gọi RAM, ROM. Trong kiến trúc Von Neumann chương trình và dữ liệu có chung không gian nhớ.
  2. Hệ thống vào/ra (I/O): Đây là hệ thống con cho phép máy tính tương tác với các thiết bị khác và liên lạc với thế giới bên ngoài.
  3. Hệ thống điều khiển trung tâm (CPU): Gồm có tập các thanh ghi (register) lưu trữ tạm thời thông tin, đơn vị số học và logic ALU thao tác trên các thông tin này, đơn vị giải mã lệnh và điều khiển xác định thao tác cần thực hiện và các hoạt động cần thiết để thực hiện thao tác, thanh ghi lệnh IR lưu mã nhị phân của lệnh cần thực thi, bộ đếm chương trình PC lưu địa chỉ của lệnh cần ghi.
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: câu hỏi thi vấn đáp và đáp án môn vi xử lý 1 K53. Gửi bởi hunterXhunter_1990 Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube