TruongHV92

  1. Học Võ

    Bạn nào biết lớp võ nào gần bk sắp mở ko chỉ mình với???
    Chuyên mục
    Chưa phân loại


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube