Diễn đàn svBK chính thức mở cửa thư viện điện tử (Gọi tắt là BKLibrary hay HUTe-Library)
Tên mới:
THƯ VIỆN SỐ ® svBK.vn

Hướng dẫn download bằng IDM tại thư viện số:
http://svbk.vn/showthread.php?37442

+ Các bạn có thể vào tại một trong những link sau:

http://svbk.vn/lib.php

http://svbk.vn/svbklib.php

http://svbk.vn/downloads.php

+ Vào Topic sau để đăng ký nhóm Uploader chia sẻ sách mình đang có với kho thư viện:
http://svbk.vn/showthread.php?t=25740

+ Vào topic sau để báo sách/phần mềm hỏng hoặc vi phạm bản quyền:
http://svbk.vn/showthread.php?t=25797

admin.